No. NAMA INSTANSI ALAMAT JAM RENCANA DONOR
1 UTD PMI Kabupaten Sleman
Koperasi Mahasiswa UAD

07:00:00 40
2 UTD PMI Kabupaten Sleman
Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN

07:30:00 40
3 UTD PMI Kabupaten Sleman
LEM FBE UII

08:00:00 40